Hopp til innhold

Kampanje i 2022: Tiltrekke internasjonalt talent

Et av næringslivets aller største behov er tilgang til kompetanse og flere bedrifter har behov for å rekruttere internasjonalt. Det ønsker Osloregionen å støtte, og i høsten 2022 gjennomførte vi en internasjonal rekrutteringskampanje for software engineers sammen med bedrifter fra regionen.

Å markedsføre stedet (Osloregionen) er like viktig som å markedsføre jobbutlysningen mener Osloregionen. Vår siste profileringskampanje snudde opp ned på vanlig rekrutteringer ved å kombinere stedsmarkedsføring, sammen med bedriftens merkevarebygging og jobbutlysninger.

Å bruke stedet som et salgsargument ovenfor potensielle kandidater er med på å få kandidatene til å bli begeistret om å flytte for en jobb. Besluttningen om å flytte fra venner, familie og det kjente er ofte en stor avgjørelse, men ved å ha bedre kunnskap om et sted vil gjøre det enklere å forstå hva man kan forvente.Skjermbilde fra LinkedIn om Ambassadør Jan fra Tyskland

Osloregionen har mye å tilby, og ved å kombinere alle mulighetene her sammen med jobbmuligheter, er vi sikre på at flere vil velge å flytte  vi vil få gode kandidater som ser mot vårt næringsliv!

Kampanjen ble gjennomført i september og oktober, og kampanjen fikk over 3,3 millioner visninger over hele verden via sosiale medier og Google ads. Vi brukte tre fantastiske internasjonale ambassadører som har valgt å flytte til regionen, og ved hjelp av bedriftene hadde vi konkrete jobbmuligheter som internasjonale kunne registrere seg til. Nærmere 50 000 var inne på våre nettsider for å finne ut om muligheter i Oslo, og 270 var modige nok til å registrere seg i Oslo Talent Pool for å bli matched med konkrete bedrifter.

Flere er nå i ansettelseprosesser hos bedriftene og vi fortsetter å påvirke de andre registrere gjennom nyhetsbrev og jobbutlysninger.

De fleste av bedriftene kom fra Oslo og Bærum, men vi hadde også med oss en bedrift fra Horten og en fra Lunner i kampanjen. I tillegg hadde vi med to rekrutteringsbyråer som gjorde en utrolig innsats med å vurdere og screene alle kandidatene.

Takk for godt samabeid i 2022, arbeidet fortsetter i 2023!

 

Bedrifter som deltok i kampanjen:   

Rekrutteringsbyråer som deltok:  

Se videoen til Ambassadør Shruti her:

For mer informasjon, kontakt Mari Strømsvåg