Hopp til innhold

Satsing på innovative anskaffelser

Osloregionen har et samarbeid med Leverandørutviklingsprogrammet om innovative anskaffelser. Formålet med samarbeidet er å skape bedre offentlige tjenester og styrke konkurransekraften i regionen gjennom innovative offentlige anskaffelser (IOA) som et strategisk og operativt virkemiddel.

START-program for ulike målgrupper

I 2021 vil vi gjennomføre START-program for Osloregionens medlemmer. Startprogrammet skal inspirere, motivere og kvalifisere offentlige innkjøpere til å kjøpe nye og innovative produkter og tjenester.

  • 18.6.i: “Mini-START” for styret i Osloregionen. Leverandørutviklingsprogrammet gir en introduksjon til styret om innovative offentlige anskaffelser som metode, Leverandørutviklingsprogrammet og samarbeidet med Osloregionen.
  • 16.9., kl 09-1030. START-program for ledere. Tema for samlingen er hvordan benytte offentlige anskaffelser bedre og mer effektivt for å nå virksomhetenes målsetninger. Vi løfter IOA som strategi og ser på lederens rolle. Målgruppe er kommunedirektører og ledere i kommuner i Osloregionen. Meld deg på her.
  • 20.10. og 27.10, kl 09-11. START-program for fagansvarlige og innkjøpere. Gjennom 2 samlinger går vi gjennom IOA steg for steg for steg. Samling 1 har fokus på oppstart, planlegging og behovsarbeid. Samling 2 tar for seg samspill og dialog med leverandørene, finansiering/ virkemidler og gjennomføring av innovasjonsvennlige anskaffelser og anskaffelse av innovasjon. Mer informasjon kommer.

Den 2. desember 2020 arrangerte Osloregionen sammen med Leverandørutviklingsprogrammet et webinar der tema var hvordan løfte lokal næringsutvikling ved bruk av innovative anskaffelser. Her er lenke til presentasjoner fra arrangement 2. desember.