Hopp til innhold

Osloregionens faggruppe for næringssamarbeid

Her ligger presentasjoner gitt i møter i faggruppe for konkurransekraft og attraktivitet. Ta kontakt med med Margrethe Gjessing for eventuelle spørsmål om møtene.

Presentasjoner fra møte i faggruppe for næringssamarbeid 27.05.2021

Presentasjon fra Digital Norway er delt via mail.

Generell presentasjon av Osloregionen er delt via mail.

Lenke til Smart-spesialiseringsprosjektet

ReSTART

BEST Og NTP

Presentasjoner og fra møte i faggruppe for næringssamarbeid 25.03.2021

NHOs Kompetansebarometer 2020

https://www.hvatrengernorge.no/

https://www.nifu.no/news/stor-ettersporsel-etter-kompetanse/

http://kompetansebehovsutvalget.no/

https://oslobusinessregion.no/articles/scaleups-oslo-menon-report

Rapport Spørreundersøkelse 

Utskrift av spørreundersøkelse

Spørreundersøkelse resultater

Spørreundersøkelse resultater med sammenligning ved startups