Hopp til innhold

Osloregionen – mangfold, innovasjon og utvikling

Rapport fra NIBR om Osloregionens styrker og svakheter som kunnskaps- og utviklingsregion.

Knyttet til samarbeidsalliansens prosjekt «Felles strategi for FoU- og næringsutvikling i Osloregionen» har NIBR utarbeidet rapporten «Osloregionen – mangfold, innovasjon og utvikling». Rapporten setter søkelyset på regionens styrker, svakheter, muligheter og utfordringer som kunnskaps og utviklingsregion. Arbeidet med rapporten ble gjennomført våren 2010 med Knut Onsanger som prosjektleder.

Tilhørende dokumenter: