Hopp til innhold

Forskningsrapport om innovasjonsmiljøer og -politikk på Østlandet

5. desember ble rapporten Innovasjonsmiljøer og -politikk på Østlandet: fortrinn, utfordringer og noen muligheter for smart spesialisering presentert for Osloregionens styre.

Rapporten, som er laget av NIBR og Oxford Research på oppdrag fra Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Osloregionens Europakontor, presenterer ny kunnskap og gir anbefalinger om konkrete tiltak som kan bidra til økt verdiskaping i konkurranseutsatte næringer på Østlandet.

I rapporten pekes det på at Østlandet har fortrinn knyttet til flere sterke kompetanse- og teknologifelt, og samtidig viktige fortrinn i mangfoldet av relaterte kompetansefelt, nærings- og kunnskapsmiljøer. Dette representerer store ressurser med mange muligheter for innovasjon og ny næringsutvikling framover, samt å kunne utvikle bærekraftig verdiskaping og høy sysselsetting. Evnen vil styrkes om man klarer å utvikle en koordinert territoriell innovasjons- og utviklingspolitikk for landsdelen.

Kunnskapsgrunnlaget som foreligger i rapporten vil danne grunnlaget for en vurdering av hvorvidt man skal igangsette et samlet strategiarbeid for innovasjon og næringspolitikk på Østlandet. Dette vil bli lagt frem i en egen sak til Osloregionens styret i løpet av våren 2018.

Rapporten kan lastes ned her.

Kortversjonen av rapporten kan lastes ned her.