Hopp til innhold

Dette er kunnskap alle må ha

Grunnleggende kompetanse innen digitalisering blir stadig viktigere for alle i arbeidslivet. Digital Norway ble stiftet for å få fart på digitaliseringen av norsk næringsliv. Det gjør de blant annet gjennom å tilby digital kompetanseheving til virksomheter og ansatte.

På nettsiden til Digital Norway finner du alt du trenger for å komme i gang med kompetanseheving innen digitalisering. Innholdet er helt gratis, så her er det bare å dykke ned i kurs, guider, artikler og webinarer. 

Foto: Johnny Vaet Nordskog

– Vi er på full fart inn i den datadrevne økonomien, og da kreves det nye ferdigheter. Skal alle kunne henge med, må vi ha på plass en digital grunnmur – der terskelen er såpass lav at ingen faller utenom. Det gjenspeiles også i vår tilnærming til vårt læringsinnhold, sier Liv Dingsør, daglig leder i DigitalNorway.

Noen av kursene som de tilbyr er helt enkelte introkurs og tar kun et par minutter å gjennomføre. Andre kurs og veivisere går mer i dybden og guider deg gjennom en prosess. Et fint sted å starte for å få den fulle oversikten er landingssiden for alle kursene.

Du kan også ta en kikk på temasidene hvor du får full oversikt over alt du kan lære. Innholdet er sortert under en rekke temaer som bærekraft, ledelse, data, digitale teknologier og hvordan jobbe smartere.

Veiviser innen bærekraft

Et av de siste kursene på nettsiden er en veiviser om bærekraft. Dette er et digitalt nettkurs som gir bedrifter verktøyene de trenger for å jobbe med bærekraft, digitalisering og forretningsutvikling.

Bærekraft er noe de fleste har på agendaen om dagen og omstillingen vil kreve mye av virksomheter og ansatte fremover. For eksempel kommer det stadig nye krav og forventninger både fra kunder og finansinstitusjoner. Og hva er det egentlig som skal rapporteres på for å oppfylle bærekraftsmålene? Her vil veiviser bærekraft være et fint startsted for å finne ut mer av hvor din virksomhet står.

Store verdier i data

Et annet tema du kan lære mer om hos DigitalNorway er bruken av data. Alle virksomheter besitter masse data, men å vite hvordan de bør brukes best mulig, kan være utfordrende. Bare det å forstå sentrale ord og uttrykk i dataens verden, slik at man lettere kan bestille ønskede IT-tjenester, er av stor nytteverdi.

Et smart sted å starte kan være den pedagogiske kunnskapsveiviseren «Fra data til verdi» som DigitalNorway har utviklet til gratis benyttelse for alle.

Dersom du ønsker en ukentlig oppdatering om kunnskap innen digitalisering, kan du signere opp for nyhetsbrevet til DigitalNorway.