Hopp til innhold

Kompetanse og verdiskapning

Osloregionen er et nasjonalt tyngdepunkt for kunnskapsbasert næringsliv. Osloregionens oppgave er å legge til rette for at dette fortrinnet styrker regionens internasjonale konkurranseevne.

Gjennom tettere samarbeid mellom aktørene ønsker Osloregionen å stimulere til at offentlige midler rettet mot kompetanse og verdiskaping utnyttes bedre, og at virkemidlene videreutvikles i tråd med regionens behov.