Hopp til innhold

Kompetanse og verdiskapning

Osloregionen er et nasjonalt tyngdepunkt for kunnskapsbasert næringsliv. Osloregionens oppgave er å legge til rette for at dette fortrinnet styrker regionens internasjonale konkurranseevne. Det regionale samarbeidet gir mulighet for bedre sammenheng i virkemiddelbruken i regionen som helhet, og dermed større slagkraft i det næringspolitiske arbeidet. Gjennom tettere samarbeid mellom aktørene vil Osloregionen søke å stimulere til at de offentlige midler som brukes til kompetanse og verdiskaping utnyttes bedre, og at virkemidlene videreutvikles i tråd med regionens behov.