Hopp til innhold

Global klimakampanje – Race to Zero

Bli med på global kampanje for å vise klimahandling.

Race To Zero er organisert av FNs Klimakonvensjon (UNFCCC). Målet er å mobilisere til det grønne skiftet foran COP26 i Glasgow i november 2021 og legge press på at regjeringer som deltar der, må styrke sine bidrag til Parisavtalen.

Dette er en glimrende anledning for kommuner i Osloregionen til å gi en tydelig beskjed om at vi står sammen for å nå klimamålene og skape en mer inkluderende og grønn, bærekraftig økonomisk vekst.

Gjennom deltakelse gir kommunene sin tilslutning til Parisavtalens mål og melder inn konkrete klimatiltak.

Oppfordrer Osloregionens medlemmer til å delta

Styret i Osloregionen oppfordrer alle medlemmer til å delta i Race to Zero-kampanjen. Dette er som en del av oppfølgingen av Osloregionens ordførererklæring om klima og miljø, som ble signert 7. februar 2019 om felles innsats for å bli Europas ledende hovedstadsregion på miljø og klima.

Steg-for-steg for å bli med på Race to Zero

 1. Lag et saksfremlegg for politisk behandling, se eksempler under. NB! Asker kommune har tilsluttet seg Race to Zero, uten politisk behandling, men som orienteringssak, se under.
 2. Politisk behandling av sak om tilslutning til Race to Zero, innen 15. september
 3. Registrering på C40 Race to Zeros kampanjeside. Velg “MyCovenant” som rapporteringsplattform.
 4. Registrering for rapportering, innen 15. september. Viken fylkeskommune har tilbudt seg å bistå med fellesrapportering via Covenant om Mayor-plattform, som del av sitt PentaHelix-prosjekt. Her er skjema for utfylling for å bekrefte at Viken gjør rapporteringen for din kommune. Utfylt og signert skjema sendes til Viken fylkeskommune, inkludert oversendelse av klimaplan og planverk som omtaler klimatilpasning, samt oversikter over kommunale kjøretøy og maskiner, og energiforbruk i kommunale bygg og anlegg. Ta kontakt med Guri Bugge, Viken fylkeskommune for evt mer informasjon.
 5. Send e-post til Race to Zero Norway at dere er med på kampanjen.

Underlag for tilslutning

Osloregionens sekretariat har sendt brev til medlemskommuner med forslag til saksfremlegg om Race to Zero:

Eksempler fra kommuner

Asker kommune har tilsluttet seg Race to Zero, uten politisk behandling, men med orienteringssak i kommunestyret 11.mai. Se notat for orienteringssak her.

Her er Drammen kommune sitt saksfremlegg .

Hva innebærer Race to Zero?

Kravene for å slutte seg til er kort oppsummert:

 1. Anerkjenne klimakrisen og gi sin tilslutning til Parisavtalens mål og felles innsats
 2. Ambisjonsnivå: Sette mål om netto null utslipp i 2040-årene, senest 2050, i tråd med global utslippsbane for å begrense global oppvarming til 1,5 grader C.
 3. Plan: Legge fram klimamål og tiltak for 2030 som gjenspeiler en rettferdig del av global utslippsreduksjon på 50% innen 2030
 4. Gjennomføring: Starte gjennomføring av tiltak umiddelbart, og vise til minst ett konkret eksempel på tiltak som gjennomføres.
 5. Rapportering: Forplikte seg til å rapportere årlig framgang, gjennom etablerte plattformer og initiativer. Viken fylkeskommune vil bistå kommunene i rapportering i tråd med rapporteringskrav.

Kampanje i Norge

Norske kommuner som melder seg til Race to Zero innen 15. september får være med i kampanjen på sosiale medier og får invitasjon til å delta på et toppledermøte i oktober. Kampanjen i Norge har følgende aktiviteter/milepæler:

 • Mai-juni: Rekruttere kommuner og lansere kampanjen
 • Juli-september: Rekruttere kommuner og ha lokale utspill om tilslutning og konkrete tiltak
 • 15. september er siste frist for tilslutning
 • September: Felles kampanjeutspill fra alle deltakende kommuner
 • Oktober: Høynivåmøte med tilsluttede kommuner og internasjonale aktører
 • November: FNs klimatoppmøte COP26

 

For spørsmål, ta kontakt med:

Kirsti Svenning, Race to Zero Norway, telefon: 951 91 315

Eva Næss Karlsen, Osloregionens sekretariat, telefon: 900 63 086

Merete Agerbak-Jensen, Osloregionens sekretariat, telefon: 918 39 596