Hopp til innhold

Osloregionens Klimastatus for 2022 er klar!

I Osloregionens årlige Klimastatus finnes oppdatert utslippsstatistikk for regionen og delregionene, vårt klimabarometer men også historier med de gode eksemplene fra Osloregionens medlemskommuner. Rapporten for 2022 viser at utslippene i Osloregionen har gått ned med 18 % i perioden 2009 til 2020, som er det siste året i Miljødirektoratets kommunefordelte utslippsstatistikk. Fra 2019 til 2020 gikk utslippene ned med 7 % i regionen.

Osloregionens Klimastatus for 2022 vil forhåpentligvis være en kilde til kunnskap og inspirasjon!