Hopp til innhold

Osloregionens Klimaskole

Høsten 2020 startet Osloregionens klimaskole opp, med klimabudsjett som første tema. Klimaskolen vil utover i 2021  ha tema som bl.a. sirkulær økonomi, klimatilpasning, klima-kommunikasjon og utslippskutt innen bygg og anlegg.

Formålet med Klimaskolen er å bidra til konkrete klima- og miljøtiltak lokalt, med reduserte utslipp som resultat. I tillegg vil det være et viktig mål å heve kompetansen blant deltagerne gjennom informasjon og erfaringsdeling. Møteserien er en oppfølging av ordførererklæringen om klima og miljø i 2019,  hvor workshops i regi av Osloregionen er ett av de konkrete tiltakene.

Presentasjoner fra klimaskole om klimabudsjett, 21.okt og 20. nov.:

Hva er et klimabudsjett? Hvorfor skal kommuner og fylkeskommuner lage et slikt, og hvordan går man frem for å lage et budsjett som blir et effektivt verktøy for utslippskutt?

Klimabudsjett som verktøy, 21.10.2020, Astrid Ståledotter Landstad, Klimaetaten

Oslos klimabudsjett 2021, Astrid Ståledotter Landstad, Klimaetaten

Veilederprosjekt og Klimabudsjett Hamar, 20.11.20, Lise Urset, Hamar kommune

Klimabudsjett Klima Østfold 20.11.2020, Guro Nereng, Klima Østfold.

Oppsummering sjekkliste Klimabudsjett Eva Næss Karlsen, Osloregionen, 20.11.2020

 

Har du forslag til tema for Osloregionens klimaskole? Send innspill til Merete Agerbak-Jensen.