Hopp til innhold

Faggruppemøter Klima og miljø 2023

Her ligger presentasjoner fra møter i faggruppe for Klima og miljø i 2023. Ta kontakt med Eva Næss Karlsen for eventuelle spørsmål om møtene.

Presentasjoner fra faggruppemøte 18. oktober 2023:

Osloregionens ppt K&M-møte 18.10.2023

Presentasjoner fra faggruppemøte 24. mai 2023:

Osloregionens ppt K&M 24.05.23

Presentasjoner fra faggruppemøte 15. mars 2023:

Avløpsanlegg i spredt bebyggelse, Eli Åsen, Stange kommune, 15.03.2023

230315 Nyheter fra Ringeriksregionen til faggruppemøte Osloregionen

Osloregionens ppt K&M 15.03.23

Næringspolitisk posisjonsnotat

Klima- og naturstatus 2023 – Mottatte historier og oppdatert fremdriftsplan

Presentasjoner fra faggruppemøte 18. januar 2023:

Osloregionens ppt Klima og Miljømøte 18.01.23