Hopp til innhold

Mer informasjon om arbeidet med Oslofjorden

Det er mange prosjekter og organisasjoner som engasjert i arbeidet med bedring av miljøtilstanden i Oslofjorden.

Her er noen aktuelle steder der du finner mer informasjon:

Frisk Oslofjord – prosjekt som samler kunnskap som skal gi grunnlaget for bærekraftig forvaltning, styrking av de marine ressursene og det marine miljøet.

Besøkssenter i Horten – Besøkssenter Oslofjorden skal inspirere til tiltak slik at vi i fremtiden også kan ha en ren og rik Oslofjord.

Oslofjorden Friluftsråd

MAREA-prosjektet (NIVA) – Naturregnskap for helhetlig planlegging for Oslofjorden

Viken etablerer kystsonenettverk

Kommer: Kunstprosjekt i august 2023 – Oslofjordtriennalen

Til inspirasjon fra østkysten av USA: Chesapeake Bay – Regionalt partnerskap for å redusere forurensing og gjenopprette økosystem.