Hopp til innhold

Leverandørkonferanse for Oslofjorden 18. april 2023

Vi inviterer til konferanse 18. april der vi stiller spørsmålet: Hvordan kan kommunene bruke sin innkjøpsrolle til at det utvikles og tas i bruk løsninger og miljøteknologi som utbedrer miljøsituasjonen i Oslofjorden og tilhørende vassdrag?

Konferansen arrangeres av Osloregionen, Østlandssamarbeidet og Leverandørutviklingsprogrammet. Andre samarbeidspartnere er Norsk Vann, Vannklyngen og Startup Norway.  Les mer her.