Hopp til innhold

Rapport: Klimastatus i Osloregionen 2020

Her er Osloregionens klimastatus-rapport for 2020. Denne er en sentral del av oppfølging av Ordførererklæringen på miljø og klima.

Les rapporten her: Klimastatus Osloregionen 2020

Rapporten viser at det er mye bra klimaarbeid i regionen! Her ser du gode eksempler på miljø- og klimatiltak og grønne næringer i regionen. Miljø- og klimahistoriene vil også bli publisert på Osloregionens hjemmesider og i sosiale medier utover høsten.

Rapporten presenterer også utviklingen i klimagassutslipp i regionen (2009-2018) og utviklingen på andre relevante indikatorer. Utslipp for mange kommuner gikk opp fra 2017 til 2018. Men de siste nasjonale tallene for 2019, viser en mer positiv trend. Indikatorer viser stor andel nye elbiler på veiene og at det er vekst i kollektivreisende.

Rapporten skal være en inspirasjonskilde og bidra til læring. Den er også et kunnskapsgrunnlag for Osloregionens videre arbeid på miljø og klima.

Tidligere rapporter: