Hopp til innhold

Gode innspill til aktiviteter i Miljøhovedstadsåret. Vi vil gjerne ha flere ideer!

Nedenfor er presentasjoner og underlag til idedugnaden 9. mai og oppsummering av innspillene (egen rapport). Vi inviterer til å gi ytterligere innspill innen 1. juli.

Her er presentasjonene fra del 1 – innledning:

Under del 2 – idedugnad, ble følgende spørsmål diskutert:

1. Miljø- og samfunnsutfordringer. Hvilke tre miljøutfordringer i Osloregionen bør adresseres som en del av miljøhovedstadsåret? Ta med relaterte samfunnsutfordringer hvis relevant. Diskutér og prioriter tre utfordringer.
2. Kriterier.
a. Hva skal til for at miljøhovedstadsåret i Osloregionen 2019 blir en suksess? Diskutér og bli enige om de 3 viktigste kriteriene.
b. Hva er gode kriterier for et miljøhovedstads-prosjekt i en by/kommune/fylkeskommune i Osloregionen?
3. Hvilke konkrete aktiviteter i din by/kommune/fylkeskommune i 2019 som involverer ulike målgrupper (innbyggere, ansatte, næringsliv, besøkende) bør inngå i programmet for Miljøhovedstadsåret?
4. Gode prosjekter å løfte fram. Hvilke eksisterende tiltak eller prosjekter i regionen bør løftes fram som en del av Miljøhovedstadsåret i Osloregionen i 2019?
5. Felles aktiviteter i regi av Osloregionen. Hvilke felles aktiviteter, i regi av sekretariatet for Osloregionen, bør inngå i programmet for Miljøhovedstadsåret i Osloregionen?

Her er oppsummering fra workshop 9. mai.

Vi ønsker flere innspill.

Det er åpent for å gi ytterligere innspill (spørsmål 1-5 over). Her er oppgavearket som ble brukt i gruppearbeidet. Alternativt se spørsmålene også i presentasjonen fra Øyvind Såtvedt (over).

Frist for å gi innspill er 1. juli og sendes til eva.nass.karlsen@osloregionen.no .

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086.