Hopp til innhold

Klimawebinar: Etterlyser gulrøtter til kommunenes klimaarbeid

– Uten kommunenes innsats er det umulig å nå klimamålene, sa stortingsrepresentant Stefan Heggelund(H) i sitt åpningsinnlegg under Osloregionens webinar om kommunenes rolle i norsk klimapolitikk. Ordfører i Moss, Hanne Tollerud påpekte at kommunene trenger både pisk og gulrøtter i klimaarbeidet, men at gulrøttene foreløpig uteblir.

Klimaplan 2021-2030 ligger til behandling i Stortinget. På Osloregionens webinar 18. februar ønsket vi en diskusjon om kommunenes plass i norsk klimapolitikk, samt å gi energi- og miljøkomiteen innsikt i Osloregionens synspunkter på meldingen.

Se opptak fra webinaret her.

Eva Næss Karlsen
Foto: Nyebilder.no

I 2019 stod Osloregionen for ca. 24 % av totale klimagassutslippene i Norge og ca. 51 % av de nasjonale utslippene innen veitrafikk. -Kommunene i Osloregionen kan i kraft av sin størrelse bidra betydelig til å nå nasjonale klimamål, forutsatt gode rammebetingelser, sa Eva Næss Karlsen, fagansvarlig for klima og miljø i Osloregionen, i sin innledning.

De deltakende stortingspolitikerne var Stefan Heggelund (H), fraksjonsleder i Energi- og miljøkomiteen, Åsmund Aukrust (A), medlem i Energi- og miljøkomiteen og Ola Elvestuen (V), medlem i Finanskomiteen.

Stefan Heggelund understreket at dette er den mest ambisiøse klimapolitikken noensinne lagt fram i Norge, men uten kommunenes innsats ville det være umulig å nå klimamålene. I sitt innlegg framhevet han bl.a. lokaldemokratiet og muligheten for kommuner til å innføre lav- og nullutslippssoner. Han avsluttet med at gjennomføring av klimaplanen er et samarbeid, der næringsliv, industri og kommuner ønsker å være med.

Samtlige av stortingspolitikerne påpekte bruken av offentlige anskaffelser som et effektivt verktøy kommunene kan bruke i sitt klimaarbeid. -Kommunene kan ta nivået på grønne offentlige anskaffelser til et helt nytt nivå, sa Ola Elvestuen. Han trakk også fram kommunene rolle som arealplanlegger og bedre ivaretakelse av natur som spesielt viktig.

Som representant fra opposisjonen, etterlyste Åsmund Aukrust (A) flere ting som må forsterkes i Stortingets behandling av klimaplanen. Kommunene er kanskje den mest underkommuniserte aktøren i klimakampen og kommunene trenger bedre verktøy og økonomiske midler, sa Aukrust. Han etterlyste også en klimaplan som er sosialt rettferdig, et tema som ikke er nevnt.

Fra Osloregionens medlemmer deltok Einar Busterud, ordfører i Hamar kommune, Hanne Tollerud, ordfører Moss kommune og Arild Hermstad, byråd for byutvikling i Oslo kommune. De hadde i forkant forberedt seg på å løfte tre problemstillinger fra Osloregionens høringsinnspill (PDF). 

  • Klimasats må bli en permanent ordning og potten bør økes betydelig.
  • Kommunenes juridiske handlingsrom; adgang til å stille klimakrav i blant annet PBL og Veitrafikkloven
  • Klimavennlig areal og transport, byvekstavtaler/ belønningsmidler

-For å nå mål trenger vi både pisk og gulrøtter, men gulrøttene uteblir. Vi i kommunene er klar til å møte krav i forhold til en belønningsordning, mellomstore byer må få tilgang til byutviklingsmidler, og vi trenger det nå, sa Hanne Tollerud, ordfører fra Moss kommune i sitt innlegg.

Arild Hermstad, byråd for byutvikling i Oslo kommune understreket behovet for å gjøre endringer i Plan og bygningsloven til å kunne stille krav om utslippsfrie anleggsplasser. Åsmund Aukrust(A) var enig i dette.

-Klimasatsmidler er kjempeviktige for kommunene. De gir lokal miljøeffekt på en rask og effektiv måte, sa Einar Busterud. Stortingspolitikerne er enige om at Klimasats er viktig, og ga positive signaler om videreføring. Aukrust var mest tydelig. -Vi må utvide og trappe opp Klimasats fram til 2030, sa Aukrust.

Vi takker alle deltakerne på webinaret og ikke minst vår dyktige møteleder Merete Agerbak-Jensen.