Hopp til innhold

Webinar 13. januar 2021 – Klimaarbeid i kommuner og C40-kontor i Oslo

Osloregionen inviterte til et mini-webinar 13. januar, der tema var kommunenes rolle i miljø- og klimaarbeidet og hva etablering av et eget C40-kontor i Oslo kan bety for byer og kommuner i Osloregionen og Norge.

Presentasjonene gitt i webinaret:

  • Klima og bærekraft i Asker, v/Lene Conradi, nestleder i styret i Osloregionen og ordfører i Asker kommune
  • Klimaarbeid i kommunene, v/Siri Sorteberg, avdelingsdirektør i Miljødirektoratet
  • Hvordan lykkes som kommune i klimaarbeidet og betydningen av regionalt samarbeid, v/Heidi Sørensen, direktør Klimaetaten
  • Storby-nettverket C40 åpner kontor i Oslo, perspektiver og muligheter for norske byer og kommuner, v/Gaute Hagerup, daglig leder C40 Oslokontor

 

Opptak fra sendingen på Facebook

Her er opptak fra webinaret. På grunn av tekniske problemer i starten, starter opptaket 10 minutter inn i sendingen. Vi beklager det.