Hopp til innhold

Har dere gode historier på miljø og klima?

Vi ønsker å vise frem gode eksempler på miljø- og klimaarbeidet og grønne næringer i regionen som bidrar til læring og er til inspirasjon. 

Osloregionen ønsker å videreutvikle og styrke det regionale samarbeidet om miljø og klima i regionen og vise frem de gode eksemplene.

  • Rapporten Klimastatus 2020, ble publisert i juni, med miljø- og klimahistorier. 
  • Historiene skal også publiseres på internettsider og på sosiale medier, med en kampanje høsten 2020. 
  • Vi vil gjerne ha flere historier, fra kommuner, fylkeskommuner og grønne næringer!

Hva er den beste miljø- eller klimahistorien (kommune eller næring)?

  • Vi ønsker tilsendt en kort tekst (700-1000 tegn (NB! ikke ord))
  • Illustrasjonsbilde (høyoppløselig)
  • Lenke til mer informasjon.

Sendes til Eva Næss Karlsen.

Illustrasjonsbildet er fra Den Magiske Fabrikken utenfor Tønsberg.