Hopp til innhold

Osloregionens faggruppe for Klima og Miljø 2021

Ny faggruppe for Klima og Miljø er etablert!

På det første møtet 13. januar ble faggruppens leder og nestleder oppnevnt:

Leder: Bente Elsrud Anfinnsen, Ringerike kommune/Ringeriksregionen

Nestleder: Gisle Haakonsen, Oslo kommune, byrådsavdeling for miljø og samferdsel

Her er liste over gruppens representanter.

Nedenfor finner du presentasjoner og annen informasjon fra faggruppemøtene.

 

Presentasjoner fra faggruppemøte 3. november:

Se innkalling og saksunderlag her 

Osloregionens Presentasjon Faggruppemøte 03. November 2021

 

Presentasjoner fra faggruppemøte 26. mai:

HelhetligplanOslofjorden26052021, Tor Simon Pedersen, KLD

Presentasjon Faggruppemøte 26.05.21, Sak 4, 6, 7 Osloregionen, Merete og Eva

 

Presentasjoner fra faggruppemøte 17. mars:

Statsforvalterens rolle på klima- og miljøområdet, Øyvind Gotehus

Statsforvalteren i Oslo og Viken – Handlingsplan for klima, Christoffer Gjendem

Matchmaking Horizon Europe, Ingvild, Osloregionens Europakontor

K&M Møte, 17. Mars 2021, Osloregionens presentasjon

Åpent webinar om Klimaarbeid i kommuner og C40-kontor i Oslo

Faggruppemøtet 13. januar ble innledet med et åpent webinar kl 09-10, med foredrag fra Asker kommune, Miljødirektoratet, Klimaetaten og C40-Oslokontor.  Se presentasjoner og opptak her.

Presentasjoner fra faggruppemøte 13. januar, kl 1015-12:

13.01.2021 Innledning Osloregionen, Klima og Miljø, Øyvind Og Eva

13.01.2021 Sak 3 Handlingsprogram 2021 Klima og Miljø

13.01.2021 Sak 4 Om Interessepolitisk saker 1.halvår2021

13.01.2021 Sak 5 Foreløpige kommentarer Klimaplan 2021 2030

 

Kontaktpersoner Osloregionen:

Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086

Merete Agerbak-Jensen, tlf 918 39 596