Hopp til innhold

NTP-webinar 28. april – håp for ny Oslotunnel?

Svarer NTP på Osloregionens utfordringer på transportområdet? Hvorfor får ikke viktige prosjekter større prioritet og hvorfor er ikke mindre byområder i Osloregionen inkludert i ny støtteordning? Og hvor ble det av Godspakke Innlandet? Dette var noen av spørsmålene som ble stilt og forsøkt besvart på Osloregionens NTP-webinar onsdag 28. april.

Her er program for arrangementet som samlet lokalpolitikere og stortingspolitikere. TØI-sjef Bjørne Grimsrud ga innledningsvis en analyse av om NTP svarer på transportutfordringene.

Her er opptak fra webinaret