Hopp til innhold

NTP-arbeidet i Osloregionen

Her ligger informasjon om Osloregionens arbeid med NTP 2022-2033.

Brev til Stortinget mai 2021

Interessepolitisk utvalg har sendt 2 brev til Stortinget. Her er brevene:

Brev til Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite 19.5.2021

Brev om NTP til stortingsrepresentantene fra Østlandet, 25.5.2021

NTP-webinar i april

I forbindelse med Stortingets behandling av NTP har Osloregionen arrangert to webinarer:

20. april: NTP og godstransport

28. april: Hva betyr NTP for Osloregionen

Osloregionens innspill til NTP er samlet på en egen side med politiske uttalelser.

Stortingsmelding om NTP 2022-2033 lagt frem 19. mars 2021

Osloregionen følger opp Stortingets behandling av stortingsmelding om NTP 2022-2033.

  • 7. april: Høringsnotatet med Osloregionens innspill sendt Stortinget ifm høring 12.-13. april. Høringsnotat ble behandlet i styremøte 9. april.
  • 13. april: Lene Conradi, leder for interessepolitisk utvalg deltar for Osloregionen i høring om NTP i Transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Webinar 20. april om godshåndtering i NTP
  • Webinar 28. april – hva betyr ny NTP for Osloregionen

Her er Osloregionens første kommentarer til stortingsmeldingen om NTP 2022-2033, lagt frem 19. mars 2021.

Møte med Knut Arild Hareide 23. november.

Interessepolitisk utvalg i Osloregionen hadde den 23. november et digitalt møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide der NTP 2022-2033 var tema. De som møtte fra Osloregionen var leder av interessepolitisk utvalg Lene Conradi ordfører i Asker kommune, Saxe Frøshaug ordfører i Indre Østfold kommune, Nils Amund Røhne ordfører i Stange kommune og Julie Ness byrådssekretær i Oslo kommune. Les nyhetssak her om møtet med statsråden.

Transportetatenes utredninger på høring, med frist 1. juli 2020

Samferdselsdepartementet (SD)har gitt transportetatene flere deloppdrag som underlag til NTP 2022-2033. Oppdrag og leveranser ligger på departementets nettside. Det er et omfattende materiale som er sendt på høring, – transportetatenes svar på totalt 10 oppdrag.

Svarene fra etatene på oppdrag 9 om Prioriteringer for neste NTP  er de viktigste for Osloregionen å avgi høringssvar på.

Her er lenke til nyhetssak om Osloregionens høringssvar avgitt 1. juli 2020.

Innspill på prioriteringer på transportområdet, oversendt 14. mai 2020

Osloregionen har sendt innspill på prioriterte løsninger på utfordringer på transportområdet.

Her er lenke til nyhetssak om vårt innspill. Dette er svar på invitasjon til  å komme med innspill om prioriteringer

  • Det er nedsatt en administrativ NTP-gruppe som lager beslutningsunderlag til styret.
  • Styret behandler i månedsskiftet april/mai Osloregionens innspill

NTP-konferanse 25. november

Osloregionen arrangerte sammen med Østlandssamarbeidet, NHO Viken Oslo og LO Viken Oslo en konferanse om transportetatenes utredninger til NTP. Her finner du presentasjoner fra konferansen.

Osloregionens innspill – Utfordringer på transportområdet

Samarbeidsrådet (Osloregionens årsmøte) vedtok den 11. april 2019 følgende uttalelse:

Osloregionens uttalelse til NTP2022 2033, 11.04.2019

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086