Hopp til innhold

Gods- og logistikkprosjekt 2018-2020

Osloregionen startet våren 2018 opp et prosjekt for å fremme mer effektiv, miljø- og klimavennlig godstransport. Prosjektets mål er å utvikle et oppdatert kunnskapsgrunnlag på gods- og logistikkhåndtering i Osloregionen. Dette vil være basis for mer koordinert nordisk, nasjonalt og regionalt samarbeid for å øke andelen godstransport på sjø og jernbane og oppnå mer effektiv og miljø- og klimavennlig godstransport på vei.

Her finner du mer informasjon om aktiviteter prosjektet, utredninger, samt prosjektbeskrivelsen (PDF) som ble benyttet ifm. anbudskonkurranse for konsulentbistand høsten 2018.