Hopp til innhold

Faggruppemøter Areal,Transport og Klima 2017-2019

Her ligger presentasjoner gitt i møter i faggruppe for Areal, Transport og Klima i perioden 2017-2019. Ta kontakt med Eva Næss Karlsen for eventuelle spørsmål om møtene.

Presentasjoner fra faggruppemøte 12. november 2019:

Master-presentasjon ATK Møte 12. November 2019

Sak 3 – Presentasjon gods og logistikk 12. november 2019 Geir Berg, Flowchange As

Sak 8: Rapportering fra studietur oktober 2019 – foreløpig rapportering

Oversikt Studietur oktober 2019, Peter Austin, 31.10.2019

Refleksjoner studietur Osloregionen Lyongruppa 12.11.2019

Om Jernbane Osloregionen Studietur Okt 19 Terje Vegem

 

Studietur oktober 2019:

Sluttrapport Fra Osloregionens Studietur Oktober 2019

SPIMA Final Report

 

Presentasjoner fra Fellemøte Osloregionen og Østlandssamarbeidet 3. september 2019

Transport21 Hanne Nettum Breivik, Entur

Byvekstavtale 03.09.2019 Thomas Tvedt, Akershus fylkeskommune

EUs Agenda Transport, Miljø Og Klima, Solveig Standal Skåravik, Osloregionens Europakontor

Fellesmøte 3. September 2019, Eva Næss Karlsen, Osloregionen

Her er også lenke til Ekspertutvalgets rapport som ble diskutert i møtet.

FRA STYREMØTE 17.9.: Presentasjon av Ekspertutvalgets rapport 

Presentasjoner Faggruppemøte 11.06.2019

Presentasjoner Faggruppemøte 12.03.2019

Her er rapporten Peter Austin refererte til der Oslo er vurdert som Global Leader på bærekraftig mobilitet: Deloitte Rapport PUBLIC 2019 02 City Mobility Index

Presentasjoner Faggruppemøte 09.11.2018

 

Presentasjoner Faggruppemøte 11.09.2018

Innledning om byvekstavtaler og arealplanlegging, v/Tore Leite, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Virkemidler for ATP for mindre byer V/Terje Pettersen, Mosseregionen

Eva Næss Karlsen, presentasjon ATK møte 11.09.2018

Presentasjoner Faggruppemøte 29.05.2018

ESPON SPIMA OR 18.05.29 PA

SPIMA Executive Summary Version 06.02.2018

Faggruppemøte 29.05.2018 Gods og logistikkprosjekt, prosjekt Miljøhovedstadsåret

Mai 2018: Presentasjon av Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 (høringsutgave)

Presentasjoner Faggruppemøte 18.01.2018

Sak 3. Grensekryssende jernbane

Sak 7. Mandat og navn på faggruppe ATK

Sak 9. Orienteringssaker. Her ligger t.o. presentasjoner fra Østlandssamarbeidets møte i fagpolitisk utvalg den 12.01.2018 med status fra NTP

Presentasjoner Faggruppemøte 14.11.2017

Presentasjoner Faggruppemøte 13.09.2017