Hopp til innhold

Faggruppemøter Areal,Transport og Klima 2020

Her ligger presentasjoner fra møter i faggruppe for Areal, Transport og Klima i 2020. Ta kontakt med Eva Næss Karlsen for eventuelle spørsmål om møtene.

Presentasjoner fra faggruppemøte 21. oktober 2020:

Bylogistikkprogrammet, Toril Presttun, SVV, Osloregionens Faggruppe 21. oktober

VIV Ingeborg Briseid Kraft, Bærum Kommune, 21.10.2020

Osloregionens ATP, Salvesvold, 21.10.2020

 

Presentasjoner fra faggruppemøte 25. august 2020:

Else Marie Marskar, 2020 08 25 KVU Godsterminalstruktur i Oslofjordområdet

Viken Regional planstrategi høringsutkast, Tine Svensen, 25.08.2020

Innlandsstrategien, 2020-2024, Svenn Arne Lie, 25.08.2020

ATK-møte 25. august 2020 Osloregionens presentasjon

Presentasjoner fra faggruppemøte 2. juni 2020:

ATK Møte 2. Juni 2020 Osloregionens presentasjon

Ringeriksregionen presentasjon innspill til NTP Transportetatenes oppdrag

Innlandet FKs innspill til NTP Eli N Ruud Olsen, 020620

Viken_presentasjon NTP, Bernt Iversen, 02 06 20

NTP-innspill fra Østfoldkommunene Terje Pettersen 020620

NTP-innspill fra Hadeland og Gjøvikregionen, Øyvind Sørlie

Drøftingnotat CV19, Peter Austin, BYU 02.06.2020

 

Her er lenke til departementets oppfølgingsspørsmål til transportetatene, med svarfrist 29. mai.

 

Presentasjoner fra faggruppemøte 21. april 2020

Osloregionens master-presentasjon ATK-møte 21. april 2020

Innlandet fylkeskommune presentasjon prosess og innspill til NTP

Oslo kommune NTP 2022 2033 Sammendrag Innspill

Viken fylkeskommune presentasjon om NTP innspill og prosess

CV19-prosjekt Storby- og storbyregional utvikling, Peter Austin, 21.04.2020

Spørsmål om interesse for deltakelse Samarbeidsprosjekt, utlysning Forskningsrådet

Presentasjoner fra faggruppemøte 14. januar 2020

Osloregionens Faggruppe 14.01.2020 Asker Kommune

Viken fylkeskommune FN17 Osloregionen ATK 14.01.2020

200114 Bærekraftsmål inn i styringssystemet i Ringerike kommune

Øyvind Sørlie Presentasjon Osloregionen 14. januar 2020

ATK Møte 14. januar 2020 Eva Næss Karlsen