Hopp til innhold

Faggruppemøter Areal og Transport 2021

Her ligger presentasjoner fra møter i faggruppe for Areal og Transport i 2021. Ta kontakt med Eva Næss Karlsen for eventuelle spørsmål om møtene.

Presentasjoner fra faggruppemøte 2. november 2021:

Se innkalling og saksunderlag her 

Osloregionens presentasjon Faggruppemøte 2. november 2021

Oslos uttalelse til Viken planprogram regionale planer

Jernbanedirektoratets uttalelse til høring Viken planprogram regionale planer

 

 

Presentasjoner fra faggruppemøte 25. mai 2021:

KVU Hovedbanen Nord, Bente Bukholm, Jernbanedirektoratet

Utkast høringssvar KVU Hovedbanen Nord Merete Agerbak Jensen, Osloregionen

Utvikling i reisevaner og konsekvenser av korona, Ingunn Ellis, Urbanet Analyse

ATP Møte, 25. Mai 2021, Eva Næss Karlsen, Osloregionen

 

Presentasjoner fra felles faggruppemøte om NTP 26. mars 2021:

Innledning om Osloregionen tidl innspill, faggruppemøte om NTP 260321 Øyvind

Hvordan NTP bidrar til mål i transportsektoren, Faggruppemøte 26.03.21, Eva

Hovedinnhold NTP 2022 2033, faggruppemøte 26.03.2021, Merete

Mulige punkter høringsuttalelse NTP, 26.3.2021, Merete

Presentasjoner fra faggruppemøte 16. mars 2021:

Bybåndsveileder, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune

Presentasjon byutviklingsplan Lillestrøm

Revisjon av kommuneplanens arealdel for Oslo

Indre Østfold kommune – Kommuneplanprosessen

Matchmaking Horizon Europe våren 2021

ATP Møte, 16. Mars 2021, Osloregionen presentasjon

NB! Her er forprosjektnotat – Osloregionen 2030, som ønsker innspill på.

 

Presentasjoner fra faggruppemøte 12. januar 2021:

KVU Kongsvingerbanen – presentasjon Jernbanedirektoratet

12.01.21 KVU Kongsvingerbanen kommentarer fra Lillestrøm kommune

12 01 21 KVU Kongsvingerbanen kommentarer fra Kongsvingerregionen

Sak 4 Og 5 Handlingsprogram 2021 og interessepolitiske saker våren 2021