Hopp til innhold

Oslo Urban Week: etterlyser kommuner som ønsker å profilere utbyggingsprosjekter

Den 7.-9. september arrangeres Oslo Urban Week. Oslo Urban Week er et verksted for bedre byutvikling. En helt ny møteplass for de som er engasjert i utviklingen av framtidens byer og lokalsamfunn.

Osloregionen skal delta med ett arrangement på OUW hvor 5-10 av våre kommuner representert med ordfører/politisk ledelse får profilere egne utbyggingsprosjekter i møte med sentrale utbyggere i regionen. Vil din kommune være med på dette? Da vil sekretariatet gjerne høre fra deg.

Alle arrangementer under Oslo Urban Week vil foregå i Bjørvika som arrangøren mener representerer god og kompakt byutvikling i praksis. Overordnet tema er «15-minuttersbyen» og hva en slik utvikling vil bety for arbeidsliv, transport, byutvikling og byliv. Kombinert med det vi registrerer som en forsiktig utflyttingstrend fra hovedstaden, er 15-minuttersbyen interessant som katalysator for Osloregionens ønske om en flerkjernet utvikling i regionen. Da er også kommunenes utbyggingsplaner svært interessante.

Vårt arrangement vil foregå 8. september, enten om formiddagen eller ettermiddagen. Det vi ønsker fra deltagende kommuner er korte «pitcher» på maksimalt 5 minutter om ønsker og behov, det være seg konkrete utbyggingsplaner for et område eller hele kommunen, utbyggingsdilemmaer, uforløste ideer eller annet.  I pitchene vil innlederne også være tydelige på hvilke kvaliteter kommunen legger vekt på som del av sin by- og stedsutvikling (arkitektur, materialvalg, miljø, klima, tekniske krav m.m.).

Pitchene etterfølges av uformell mingling mellom kommunene og tilstedeværende utbyggere/eiendomsutviklere, og vil forhåpentligvis bidra til spennende og vellykket matchmaking.

Høres dette fristende ut? Ta kontakt med direktør Øyvind Såtvedt , seniorrådgiver Merete Agerbak-Jensen, eller fagsjef Eva Næss Karlsen i sekretariatet.