Hopp til innhold

Studietur oktober 2019 – 3 storbyregioner i Europa

Osloregionen arrangerte den 20.-25. oktober studietur til tre storbyregioner i Europa: Zürich, Lyon og Torino. Her er sluttrapport og annet materiell fra studieturen.

En entusiastisk gjeng på 20 deltagere fra kommuner, fylkeskommuner, Jernbanedirektoratet og Statens Vegvesen deltok. Vi har reist med tog mellom byene i vakkert landskap. Vi har delt erfaringer med vertsregioner, hatt interessante diskusjoner om utfordringer og muligheter. Vi har med oss mange læringspunkter for videre samarbeid i Osloregionen.

Her er sluttrapport fra studieturen.

 

Nedenfor er presentasjoner fra møtene med vertsregionene og annet materiell fra studieturen.

Zürich – her er program

Regionale 2025, Limmattal 21.10.2019

Zürich, Eisinger RZU, 21.10.2019

Metrokonferenz Oslo Delegation 21Oct2019

Lyon – her er program

UrbaLyon Karen McCormick, 22.10.2019

Grand Lyon, 22.10.2019

The Lyon Metropolitan Area Oslo Meeting 22.10.2019

Présentation Polemetropolitain, 23.10.2019

Torino – her er agenda

1 Grasso Government 24 10 19

2 Primo Eros None 24 10 19

3 Tabasso TRENTAMETRO PTGM

4 Nigrogno TURIN OSLO AMP 2019 10 24

5 Pedon Staricco 24 10 19

6 Bellinzona Building Alliances Laqup

7 BOGGIO MERLO 24 10 19 Rev01

8 Fassero 24 10 19

9 Fraire LINKS SPIMA 24 10 19 DEF

10 Apollonio 24 10 19

 

Presentasjoner fra Osloregionen i møtene:

Presentation Oslo Region Alliance, Eva Næss Karlsen, October 2019

Transport Challenges Oslo Region 2019 Tom Alex Hagen, SVV

Involvement relevant actors, Peter Austin, 24.10.2019

Forberedelser til studietur, program m.m.

Her er lenke til underlag (program, rapporter m.m.) som ble publisert før studieturen.

 

For spørsmål, ta kontakt med Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086