Hopp til innhold

NTP-konferanse 25. november 2019

Hovedresultatene til transportetatenes utredninger var fokus på konferansen: Oppdragene fra Samferdselsdepartementet og svar på oppdrag er tilgjengelig her. Samferdsel engasjerer og konferansen var fulltegnet.

Osloregionen har sammen med NHO Viken Oslo, LO Viken Oslo og Østlandssamarbeidet arrangert fagkonferanse om NTP 2022-2033. Takk til deltagerne for gode diskusjoner og delte refleksjoner. Takk til alle bidragsytere, samarbeidspartnere og til vår supre konferansier Christine Holtan Bøgh fra Miljøstiftelsen ZERO.

Program med presentasjoner:

09:35-09:50  Om NTP-arbeidet, v/Jan Fredrik Lund, Samferdselsdepartementet
09:50-11:05   Mer infrastruktur for pengene (Oppdrag 1)

v/Wenche Kirkeby, Statens vegvesen
v/Stein Batalden, Jernbanedirektoratet
v/Finn Aasmund Hobbesland, Nye Veier

Forberedte kommentarer:
Dag Arthur Aasbø, Borregaard AS
Steinar Rindhølen, Norsk Arbeidsmandsforbund

11:25-12:10 – Samfunnsøkonomiske analyser, – verktøy og forutsetninger (oppdrag 4) v/Oskar Kleven, Statens Vegvesen

Forberedt innlegg: Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og lokal effekt av en infrastruktur investering. Et praksisnært eksempel fra Ringeriksregionen, v/Steinar Aasnæss, Universitetet i Sørøst Norge

12:55-14:05 Utviklingstrekk og framskrivninger og utfordringer i transportkorridorer (Oppdrag 2 og 3)

v/Oskar Kleven, Statens vegvesen
v/Cecilie Bjørlykke, Jernbanedirektoratet

Forberedte kommentarer fra:
Jon Petter Arntzen, Østlandssamarbeidet
Ole Andreas Hagen, PostNord AS

14:25-15:20 Miljøvennlige, tilgjengelige og attraktive byer i NTP 2022-2033 (oppdrag 5)

v/Sari Wallberg , Statens vegvesen
Forberedte kommentarer fra:
Anders Tønnesen, Transportøkonomisk institutt
Terje Pettersen, Moss kommune