Hopp til innhold

Gods- og logistikkprosjekt i Osloregionen

Osloregionen startet våren 2018 opp et prosjekt for å fremme mer effektiv, miljø- og klimavennlig godstransport. Prosjektets mål er å utvikle et oppdatert kunnskapsgrunnlag på gods- og logistikkhåndtering i Osloregionen. Dette vil være basis for mer koordinert nordisk, nasjonalt og regionalt samarbeid for å øke andelen godstransport på sjø og jernbane og oppnå mer effektiv og miljø- og klimavennlig godstransport på vei.

På denne siden legger vi ut informasjon og presentasjoner fra møter og andre arrangementer i prosjektet.

Presentasjoner fra referansegruppemøte 22. august 2018

Innledning referansegruppemøte 22.08.2018

KVU Godsterminalstruktur, 2018 08 22 Else Marie Marskar

Jernbanedirektoratet 180822 Osloregionens gods og logistikkprosjekt

Erik Dahl, Akershus fylkeskommune, 22.08.18

 

Samarbeidsrådet 18.04.2018: Her er lenke til ordføreres presentasjoner om gods- og logistikk – muligheter og utfordringer

 

Kontaktperson: Eva Næss Karlsen, tlf 900 63 086, e-post: eva.nass.karlsen@osloregionen.no