Hopp til innhold

Faggruppemøter Areal, Transport og Klima

Her ligger presentasjoner gitt i møter i faggruppe for Areal, Transport og Klima. Ta kontakt med Eva Næss Karlsen for eventuelle spørsmål om møtene.

Presentasjoner Faggruppemøte 11.06.2019

Presentasjoner Faggruppemøte 12.03.2019

Her er rapporten Peter Austin refererte til der Oslo er vurdert som Global Leader på bærekraftig mobilitet: Deloitte Rapport PUBLIC 2019 02 City Mobility Index

Presentasjoner Faggruppemøte 09.11.2018

Presentasjoner Faggruppemøte 11.09.2018

Innledning om byvekstavtaler og arealplanlegging, v/Tore Leite, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Virkemidler for ATP for mindre byer V/Terje Pettersen, Mosseregionen

Eva Næss Karlsen, presentasjon ATK møte 11.09.2018

Presentasjoner Faggruppemøte 29.05.2018

ESPON SPIMA OR 18.05.29 PA

SPIMA Executive Summary Version 06.02.2018

Faggruppemøte 29.05.2018 Gods og logistikkprosjekt, prosjekt Miljøhovedstadsåret

Mai 2018: Presentasjon av Jernbanesektorens handlingsprogram 2018-2029 (høringsutgave)

Presentasjoner Faggruppemøte 18.01.2018

Sak 3. Grensekryssende jernbane

Sak 7. Mandat og navn på faggruppe ATK

Sak 9. Orienteringssaker. Her ligger t.o. presentasjoner fra Østlandssamarbeidets møte i fagpolitisk utvalg den 12.01.2018 med status fra NTP

Presentasjoner Faggruppemøte 14.11.2017

Presentasjoner Faggruppemøte 13.09.2017