Hopp til innhold

Areal og transport

Areal- og transportutvikling er et sentralt innsatsområde for Samarbeidsalliansen Osloregionen. I mai 2016 ble revidert versjon av Samordnet areal- og transportstrategi for Osloregionen vedtatt i Osloregionens styre.

Strategien har som utgangspunkt at en flerkjernet utvikling kan styrke regionens internasjonale konkurransekraft, og samtidig være en nødvendig del av den kursendringen som må til for å nå nasjonale og regionale klimamål.