Hopp til innhold

Vil sortere avfall med solenergi

Avfallsselskapet ROAF vil heretter drive Europas mest moderne ettersorteringsanlegg med ren energi fra sola. I februar ble det 2500 kvm store solenergianlegg på taket av sorteringsfabrikken innviet av ordfører Jørgen Vik i Lillestrøm kommune, som er ROAFs største eier.

Thor Christian Tuv i Solenergi FUSen, Trine Kopstad Berentsen i Solenergiklyngen, ordfører Jørgen Vik og Synnøve Bjørke i ROAF nøt sola under åpningen. Foto: ROAF.

Ordfører Jørgen Vik påpekte at vi trenger politiske vedtak som tjener kloden, tjener menneskene – og som vi kan tjene penger på. Han mener ROAF-satsingen er et godt eksempel på et lønnsomt klimatiltak. Anlegget, som er levert av Solenergi FUSen, har en tilbakebetalingstid på 17 år. I tillegg til en økonomisk gevinst, genererer solenergianlegget også en betydelig miljøgevinst tilsvarende 15 tonn CO2 per år.

ROAF har mål om at fornybar energi skal utgjøre minimum 90 prosent av all energibruk innen 2025. ROAF-installasjonen omfatter 1930 solcellepaneler og dekker 2500 kvm. Anlegget har kostet 5,2 millioner kroner og gir en årlig energiproduksjon på 300 MWh (300.000 kWh).

https://www.roaf.no/aktuelt/na-skal-solenergi-sortere-avfallet-vart/