Hopp til innhold

Vil fjerne 600 millioner tonn slamavfall

Byggevareprodusent Mapei som har med hovedkontor i Nord-Odal, ble stemt frem som byggenæringens mest innovative bedrift med innovasjonsprosjektet Re-Con Zero under byggedagene 2020. Re-Con Zero gjenvinner slam fra betongbiler. På verdensbasis produseres det omtrent 600 millioner tonn betongslam årlig og miljøgevinsten ved gjenbruk er stor.

– Det er en stor anerkjennelse for oss å motta utmerkelsen som byggenæringens mest innovative bedrift. Vi har jobbet lenge med Re-Con Zero, og dette er et produkt som stadig flere får øynene opp for, forklarer Thomas Beck, produkt- og FoU-sjef for betongindustri hos Mapei.

Totalt var det 50 innsendte forslag til innovasjonskonkurransen, og av disse kom tre til finalen. Mapei vant med over halvparten av stemmene.

Resirkulert tilslag i ny betong
Under betongproduksjon må betongbilene vaskes flere ganger om dagen. Dette generer mye slam som må deponeres som spesialavfall. Mapeis innovative produkt vasker en betongbil med 100 kilo slam på innsiden av trommelen på fem minutter uten bruk av en dråpe vann, derimot ved hjelp av rundt én kilo pulver og to til tre tonn småstein eller kuler. Pulveret, som kommer i vannløselige porsjonspakker som bare kastes inn i betongbilen, får betongslammet til å samle seg i kuler. Kulene kan brukes som resirkulert tilslag og erstatte noe av stein- og pukkmaterialet som brukes som råvare i ny betong.

Utviklet over flere år – testet på Ølen
Re-Con Zero som produkt har vært på markedet en del år. Det var forretningsutvikler Sven-Henrik Norman som fikk ideen om at den kunne videreutvikles til å gjenvinne slam. I år har produktet blitt testet på Ølen Betongs fabrikk utenfor Haugesund. Selv om Ølen Betong ikke har brukt produktet på alle bilene sine, har de likevel registrert en reduksjon på 70 prosent på slam sendt til deponi.

Med utmerkelsen følger og 100 000 kroner øremerket forskning, som kan bidra til å videreutvikle produktet og hente inn mer forskning rundt miljøgevinsten som Re-Con Zero kan oppnå. Innovasjonskonkurransen ble arrangert av Innovasjon Norge, Enova, Design og Arkitektur Norge (DogA) og Forskningsrådet.

https://www.mapei.com/no/no/re-con-zero-evo-temaside