Hopp til innhold

Velger bort bilen med gratis el-ferge

Etter at Fredrikstads byferger januar 2013 ble gratis, har bruken eksplodert fra 350 000 reisende i 2012 til nesten 1,5 millioner i 2019. I samme periode har tilbudet blitt vesentlig utvidet med flere avganger og flere nye ruter.

I Fredrikstad jobber kommunen for å hjelpe innbyggerne til å ta miljøvennlige valg, som å velge offentlig transport framfor privat. Det å sette fra seg bilen er et lett valg, når byfergene, som brukes for å komme seg raskt og effektivt fra den ene enden av byen til den andre, er gratis. Bruken av Fredrikstads ferger eksploderte etter at de ble gratis å ta. Foto: Bypakke Nedre Glomma.

To av byfergene seiler hele dagen, og er derved den enkleste måten å reise over eller langs Glomma. Det er også gratis å ha med seg sykkelen ombord. Det antas at denne satsingen på økt, gratis
fergetilbud har erstattet et stort antall bilreiser. I Fredrikstad kommunes klimabudsjett for 2021
er den årlige klimaeffekten av de «fortrengte» bilreisene beregnet å være omtrent 1 450 tonn CO2.

I tillegg satser Fredrikstad kommune på utslippsfrie løsninger. Fredrikstads første elferge, «Go’vakker Elen», ble satt i drift i 2019. El-ferge nummer to begynte å seile i april 2021. Det planlegges for at alle dieselfergene som går i ordinær drift skal være byttet ut med el-ferger innen 2024.