Hopp til innhold

Ungt Entreprenørskap Innovasjonscamp Høsten 2019

Høsten 2019 arrangerer Ungt Entreprenørskap (UE) Innovasjonscamp for 20 videregående skoler i fylkene Akershus, Hedmark, Oslo og Østfold. Tema for innovasjonscampen vil være koblet til Miljøhovedstadsåret i Osloregionen.

Prosjektet ledes av UE Akershus i samarbeid med Osloregionen og de andre UE fylkesforeningene som er med i prosjektet.
Det skal kåres en vinner ved hver skole. Vinnerne presenterer sine løsninger i en finale i Oslo rådhus i november. Her skal de tre beste løsningene kåres.

Hva er Innovasjonscamp? Innovasjonscamp er en treningsleir i kreativitet, der elevene får et reelt oppdrag med en definert problemstilling som de skal presentere en løsning på innen et avgrenset tidsrom.

Mål for aktivitetene er å fremme mer entreprenørskap i utdanningen, bevisstgjøre og lære ungdom i regionen mer om bærekraft og miljø. I tillegg vil det fremme regionens satsing på unge mennesker inn mot et fremtidig bærekraftig samfunn.

Se her for mer info: https://www.ue.no/Laerere-og-forelesere/Videregaaende-opplaering/Innovasjonscamp

Kontaktperson er Petter Skotland, daglig leder UE Akershus, 90192256, petter.skotland@ue.no