Hopp til innhold

Skedsmo kommune skal ha fossilfri bilpark innen neste år!

Transport har stått for over 70% av de direkte klimagassutslippene i Skedsmo kommune de siste årene. Skedsmo kommune vil gjøre noe med dette ved å omstille eget bilpark til nullutslipp. Kommunen har et har mål om en fossilfri bilpark innen 2020.

Skedsmo har satset på elbiler og hydrogenbiler. Ved årsskiftet 2018/2019 hadde kommunen 101 elbiler og tre hydrogenbiler. Det utgjør en andel på 51% av den totale bilparken. Alle nyinnkjøpte biler fra 2016 har vært fossilfrie. Alle leasede biler vil i løpet av 2020 være utslippsfrie, med noen få unntak.

Hydrogensatsinga til kommunen er et samarbeid med blant andre Akershus fylkeskommune og kompetansemiljøet på Kjeller. Den første hydrogenbilen ble kjøpt i 2013 med støtte fra Akershus fylkeskommune, Enova og interreg-programmet til EU.

Kommunen har i juni 2019 157 ladepunkt for sine tjenestebiler. Kommunen har også 169 ladepunkter for gjester og ansatte. Disse ladeplassene skal etter hvert åpnes opp slik at hvem som helst kan bruke dem. Ved å bidra til god tilgang på ladestasjoner legger kommunen til rette for at også kommunens innbyggere kan velge elbiler.