Hopp til innhold

Skedsmo kommune bruker elsykler som tjenestekjøretøy

Kommunen fikk sin første elsykkel i 2013, og har nå 40 sykler tilgjengelig for de ansatte i kommunen. Avdelingene kjøper elsykler gjennom en innkjøpsavtale og de som ønsker å kjøpe syklene får 5000 kr i støtte 5000 fra klima og- og energibudsjettet til kommunen.

Elsyklene blir som oftest brukt til møter innad i kommuneforvaltningen og til pasient- og brukerbesøk, men også til møter med eksterne kunder og på befaringer. Syklene blir hovedsakelig brukt på kortere distanser, ved avstander opp til 5km. Helse og sosial sektoren benytter seg mest av tilbudet i dag.