Hopp til innhold

Sirkulærøkonomi i Osloregionen

Flere kommuner har i det siste satt i verk spennende prosjekter innenfor sirkulærøkonomi. Osloregionen ønsker å tilrettelegge for læring mellom kommunene og vurdere hvilke tiltak som kan gjennomføres på Osloregionalt nivå. Det er etablert en egen sirkulærøkonomigruppe, som hadde sitt første møte 30. april på Folk i Oslo. Med i gruppa er Fredrikstad, Asker, Kongsvingerregionen (representert ved Nord-Odal), Circular Norway, Norsk senter for sirkulærøkonomi, NITO, og Osloregionens sekretariat.

På møtet diskuterte vi hvordan man kan lære av byer og regioner i andre land, hva man kan lære av hverandre, hva som er de viktigste flaskehalsene og suksesskriteriene og hva vi som Osloregionen kan gjøre sammen.

Det er behov for et tydeligere nasjonalt engasjement, og endringer i regelverk, og støtteordninger som stimulerer prosjekter. Sirkulærøkonomi handler om bærekraft og miljø, men det handler også om næringsutvikling og innovasjon. For å få til et fungerende marked for ny bruk av eksisterende materialer og ressurser, er det behov for fungerende markedsplasser. Dette har vi ikke foreløpig i dag.

Fredrikstad kommune skal koordinere arbeidet i gruppa på vegne av Osloregionen, som møtes igjen over sommeren. Til da skal flere av kommunene og Osloregionens som helhet har gjennomført flere tiltak på området.