Hopp til innhold

Øra naturreservat 40 år

 

Rett ved siden av det 200 mål store Øra industriområde, ligger Øra naturreservat.

Øra naturreservat i Fredrikstad er internasjonalt kjent for sin rike artsvariasjon der man kan se sjeldne fuglearter som skjeggmeis, sangsvane, knoppsvane med flere. Naturreservatet ble opprettet 28. september 1979, og med dette ble et internasjonalt viktig våtmarksområde sikret for ettertiden.

Øra naturreservat grenser til Øra industriområde – et industriområde på 2000 mål med blant annet det regionale gjenvinningsanlegget. Fredningen ble et kompromiss som ga plass for både industriutvikling og bevaring av miljø.

Til tross for de store naturkvalitetene, først og fremst det rike fuglelivet som Øra kan framvise, er området på mange måter en bortgjemt juvel. I forbindelse med Øra naturreservats 40-årsjubileum jobbes det med å bedre tilgjengelighet for publikum. Dette omfatter ny parkering utenfor reservatet og opprusting av sti gjennom industriområdet til reservatet. Langs stien skal det etableres dammer, kunstige øyer og sitteplasser. Det planlegges rasteplasser med gapahuk, sittebenker og infotavler. Fugletårnet skal rustes opp og tilgjengeliggjøres for bevegelseshemmede. Her planlegges det også tilrettelegging for fritidsfiske i kanalen mellom industriområde og naturreservat. Alle tiltak er nøye planlagt og vil bli utført skånsomt og med særskilt hensyn til omgivelsene.

Prosjektet er forankret hos Østfold fylkeskommune, Fylkesmannen Oslo og Viken, Frevar KF, Borg havn IKS, Gudeberg lokalsamfunnsutvalg, Østfold Ornitologiske Forening og Fredrikstad kommune, som sammen har opprettet en arbeidsgruppe for 40-årsjubileet. De fleste tiltakene er planlagt ferdig til 40-årsdagen for etablering av Øra naturreservat, nærmere bestemt lørdag den 28. september 2019.

Dagen er satt av til folkefest, hvor det blir et rikt program hvor man kan lære om natur, dyreliv og industri. Det blir guidede turer, natursti og servering. Programmet blir tilpasset barn og voksne. Detaljert program kommer snart.