Hopp til innhold

Omattatt – kreativt ombruksverksted

Omattatt er en forening som jobber med ombruk og sirkulærøkonomi i praksis og er et samarbeids­prosjekt mellom Heggedal Nærmiljøsentral og Asker kommune.

Heggedal Nærmiljøsentral er et samlingspunkt og møteplass for frivillige organisasjoner, for frivillige, næringslivet, kommunen og er et tilbud til alle som bryr seg om nærmiljøet.

 

Omattatt er finansiert med støtte fra Asker kommune, Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon Aøf Friheim, Viken fylkeskommune, Sparebankstiftelsen DNB og Miljødirektoratet.

På ombruksverkstedet i Heggedal lærer innbyggerne å se ressursene i avfallet (som bl.a. kommer fra Asker kommunes gjenvinningsstasjon) og omskape materialer til noe «nytt». Det bærekraftige ombruksverkstedet har et stort skattekammer med ombruksmateriell, verktøy og utstyr.

Ombruksverkstedet arrangerer åpne dager, verksteder og kurs, slik at de som ønsker skal få lage noe nytt, lære noe nytt, oppgradere eller reparere – alt på en mer bærekraftig og miljøvennlig måte. Omattatt ledes av en kreativ koordinator, men driften skjer i tett samarbeid med frivillige, og alle innbyggere er velkomne til å delta enten ved å lære om eller dele sin kunnskap om ombruksprosjekter.

Se mer på:

Instagram: https://www.instagram.com/omattatt.asker/

Facebook:  https://www.facebook.com/Omattatt.Asker/

Disse sidene er Omattatt sine viktigste kommunikasjonskanaler. Her deles inspirasjon og fakta, aktuelle saker og publisering av alle kurs‐ og verksteder som er tilgjengelig.

Nettside hos kommunen: https://www.asker.kommune.no/avfall‐og‐gjenvinning/ombruk/omattatt/