Hopp til innhold

Norges første kretsløpspark på Gålåsholmen

I februar 2020 åpnet kretsløpsparken på Gålåsholmen i Hamar, Norges første av sitt slag. En kretsløpspark er fremtidens gjenvinningsstasjon hvor ombruk og sirkulær økonomi er en vesentlig del av tilbudets funksjon, og her står gjenvinningsstasjoen vegg i vegg med verksted og konseptbutikker. Konseptet er hentet fra Sverige, hvor det finnes flere kretsløpsparker.

De fem ombruksbutikkene publikum kan glede seg til å besøke er: GåRetro (fokus på design fra 1950-1970-tallet), Re:elektro (elektronikk), Melkespannet kalkmaling & redesign, Gålåsholmen smårep og Grønne saker (interiør og planter). I kretsløpsparken vil det også komme en miljøvennlig kafé, drivhus for testing av egen jord og det vil bli arrangert ulike kurs og foredrag innen ombruk.

I Stortingets behandling av regjeringens avfallsmelding i 2018 ble regjeringen forespurt om å gi kommunene ansvar for å legge til rette for ombruk gjennom kommunenes gjenbruksstasjoner. Dette med bakgrunn i Stortingets ønske om å gjøre alvor av EUs målsettinger for avfallshåndtering hvor avfallsreduksjon, ombruk og materialgjenvinning er satsingene i nettopp samme prioriterte rekkefølge.

I den nye kretsløpsparken på Gålåsholmen gjøres nettopp dette. I Norge finnes det allerede mange gjenvinningsstasjoner som har utsalg av brukbare varer som de får inn på stasjonen. Det som gjør kretsløpsparken spesiell er at selvstendige aktører står for sitt eget ombrukskonsept, hvor de også reparerer og redesigner det som kommer inn ved gjenvinningsstasjonen. Slik sørges detfor at også for atvarene går ut av kretsløpsparken med økt verdi. Dette gjør at ressursene forblir i kretsløpet så lenge som mulig. Sirkula, som et interkommunalt renovasjonsselskap, får også bedret sitt tilbud til innbyggerne for å bedre ta vare på jordas ressurser.

Gjenvinningsstasjonen og mottaket for gjenbruksvarer har vært i drift siden 10.februar 2020. Mottaket for ombruksvarer driftes av arbeidsinkluderingsbedriften MjøsAnker.

Les mer her