Hopp til innhold

Nes renser og gjenvinner masser

Økonomisk vekst er den viktigste drivkraften bak økte avfallsmengder. Esval i Vormsund (Nes Miljøpark AS) tar de imot forurensede masser og feiemasser til rensing. Formålet er å redusere avfallsmengdene og samtidig tilrettelegge for at veksten kan fortsette på en bærekraftig måte.

På Nes Miljøpark blir skitne masser renset og gjenvunnet. Foto: Nes miljøpark.

Miljøparken vasker og gjenvinner avfall som tidligere har blitt levert til deponi. Renseteknologien muliggjør mottak og gjenvinning av avfallet, og leveranse av rene og godkjente produkter tilbake til samfunnet. Gjenvinningsprosessen reduserer behovet for deponier og store naturinngrep ved tradisjonell utvinning av begrensede naturressurser. Miljøparkens nytenkende miljøteknologi skaper verdier og bidrar samtidig til et bedre miljø, reduserte avfallsmengder og forbruk av ikke fornybare kilder. Miljøparken skaper konkurransekraft og bidrar dermed positivt til en voksende sirkulærøkonomi.