Hopp til innhold

Lørenskog kommunes ambisiøse Plan for grønn mobilitet

Da planen for grønn mobilitet i Lørenskog var på høring, kunne innbyggerne enkelt gi innspill ved å klikke på «Si din mening» på forsiden.

Planen er en overordnet, fremtidsrettet plan for samferdsel, kollektivtransport, sykkel og gange. Den bygger opp under nullvekstmålet, at ALL vekst i persontransport skal tas med kollektivt, sykkel og gange. Den skal øke fokuset på miljøvennlig mobilitet, og vektlegger innbyggerdialog og medvirkning.

Planen er utformet som en digital plan www.planforgrønnmobilitet.no.

Lørenskog kommunestyre vedtok planen 3. april 2019, og skal prioritere 16 av de totalt 34 tiltakene innen grønn mobilitet.

Hvis du har spørsmål om Lørenskogs Plan for grønn mobilitet, kan du kontakte:
Mari Lie Venjum, marven@lorenskog.kommune.no
Hun er spesialrådgiver, Innovasjon, strategi og samfunnsutvikling.