Hopp til innhold

Lager oppskrift på klimabudsjett

Klimaetaten i Oslo skal sammen med Hamar og Trondheim lage en veileder som skal hjelpe andre kommuner med egne klimabudsjett.

På klimabudsjett skole

Et klimabudsjett er et styringsverktøy for å nå klimamål. Budsjettet viser hvor effektive ulike tiltak er og tydeliggjør hvem som har ansvar for de ulike tiltakene.

Å utvikle klimabudsjett er fremdeles nybrottsarbeid. Oslo, Hamar og Trondheim veileder nå seks kommuner og fylkeskommuner i arbeidet med å lage klimabudsjett. Diskusjonene i gruppa blir brukt som grunnlag for anbefalinger i veilederen.

Veilederen lanseres i årsskiftet 2020/2021.

Les mer: