Hopp til innhold

Viken: Ladestøtte til borettslag og sameier

Som en del av handlingsprogrammet for Regional plan for energi og miljø 2019-22, vedtok det som da var Akershus fylkeskommune en støtteordning for ladeinfrastruktur i sameier og borettslag. Støtteordningen ble utlyst i april 2019. Ved årets slutt var det bevilget 24,5 millioner kroner til 259 prosjekter. Gjennomsnittlig støtte pr prosjekt var kr 96.600,- og støtte pr. ladepunkt var kr 1.800,-.

Bildetekst: Støtten til ladeinfrastruktur i borettslag og sameier har muliggjort 13 440 nye ladepunkter i Akershus.

Elektrifisering av bilflåten krever økt tilgang til hjemmelading. På parkeringsanleggene i sameier og borettslag er det ofte for liten kapasitet i el-anleggene til å installere ladere for elbiler. Formålet med støtteordningen er å bidra til at flere får mulighet til hjemmelading av elbiler. Støtteordningen bidrar til å dekke kostnader i forbindelse med oppgradering av el-infrastrukturen i boligselskapenes parkeringsanlegg.

Prosjektene som programmet ga støtte til tilrettela for 13.440 nye ladepunkter. Det innebærer at det er lagt til rette for en økning av antall elbiler i Akershus med ca en tredel. Erfaringen var at støtteordningen hadde god virkemiddeleffekt. Utbygging av infrastruktur for lading er ofte omstridt blant beboerne i sameier og borettslag. Økonomisk støtte har betydning for å sikre flertall i de enkelte boligselskap for gjennomføring av slike prosjekter.

Les mer her

Viken-beboere fikk grønn energirådgivning

I september 2019 startet tidligere Akershus fylkeskommune opp en kampanje om gratis og uforpliktende energirådgivning til innbyggerne. De grønne ukene pågikk frem til årsskiftet.Under kampanjen fikk boligeiere i alle kommunene tilbud om gratis energirådgivning på telefon, nett og hjemmebesøk. Det ble i tillegg avholdt fire informasjonsmøter om smarte energitiltak i fylket.

Under kampanjen ble det også publisert ukentlige relevante tips og råd som skulle motivere boligeiere til å gjennomføre energitiltak. Rådene ble publisert i kommunenes egne kanaler (nettsider og Facebook) og på kampanje nettstedet www.klimasmart.no  I kampanjen ble det fordelt tre befaringsdager på hver kommune i tillegg til fast Enøk-telefon i hele kampanjeperioden.

Fylkeskommunens målsetting var å fremme kunnskap og bevisstgjøre innbyggerne om eget energibruk og gi råd om muligheter som kan bidra til lavere forbruk.