Hopp til innhold

Ladepark bidrar til fossilfri grenseregion

Ladeparken på Vesteråtparken i Ski er en viktig brikke i kommunens satsning for å gjøre kommunal og privat transport fossilfri innen 2030 som en del av interregprosjektet «Fossilfri grenseregion». Ladeparken har 30 ladepunkter inkludert to hurtigladere. Den er åpen for elbiler og hybridbiler, brukerne kan lade sitt kjøretøy i inntil tre timer mot betaling.

Ski satser fornybart, og ladeparken i Vesteråtparken er en viktig brikke i strategien. Foto: Nordre Follo kommune.

Elektrisitet er ikke det eneste fornybare drivstoffet det satses på i Nordre Follo kommunes strategi for å redusere klimagassutslipp fra transportsektoren. Kommunen har også tilgang på biogass og prøvde ut en biogasslastebil i 2019. Det jobbes også med etablering av offentlig fyllestasjon for  hydrogen og fornybar diesel – og med å gjøre kommunens egen transport fossilfri. Nordre Follo kommune disponerte 161 personbiler ved inngangen til 2020, hvorav 80 var elkjøretøy. I tillegg har kommunen fem elektriske varebiler.

Ladepunktene er i hovedsak finansiert gjennom «Klimasats»-midler og Akershus Fylkeskommunes miljøfond. Fire av ladepunktene har en effektdeling på 22 kW, de øvrige 24 har 7,2 kW.