Hopp til innhold

Kunnskapsbyen Lillestrøm brenner for hydrogen

Kunnskapsbyen Lillestrøm brenner for hydrogenets sentrale rolle i et framtidig fornybart energisystem – med store innslag av sol- og vindkraft. Fornybar energi og klima er Kunnskapsbyens største satsingsområde. Hydrogen har i snart 15 år vært et sentralt fundament i denne satsingen. Selv kjøpte Kunnskapsbyen sin første hydrogenbil allerede i 2011. Den er nå erstattet av en moderne hydrogenbil.

Kunnskapsbyen Lillestrøms direktør Marit Heiberg mener det ligger store industrielle muligheter for Norge i hydrogen.

– Hydrogen som energibærer blir viktig for å redusere transportutslippene i Norge, sier konstituert direktør Marit Heiberg.

Institutt for energiteknikk (IFE) og Forsvarets Forskningsinstitutt, som begge er medlemmer i Kunnskapsbyen, har forsket på hydrogen og brenselceller i over 50 år.

Direktør Heiberg fremholder at energien må kunne lagres til senere bruk hvis man effektivt skal kunne høste av de fornybare energiressursene. Da er det ifølge Heiberg to rene alternativer som utfyller hverandre – el og hydrogen. Hydrogen er dessuten egnet å bruke som drivstoff, påpeker hun.

Kunnskapsbyen peker på spennende forretningsmuligheter for hydrogen innen maritim og skinnegående transport. Klimautfordringene vil også tvinge fram et stort marked for hydrogen til lastebiler, anleggsmaskiner og personbiler. Selv kjøpte Kunnskapsbyen sin første hydrogenbil i 2011. Den er nå erstattet av en moderne hydrogenbil. Kunnskapsbyens vertskommune Skedsmo, som kjøpte sin første hydrogenbil i 2013, har nå tre hydrogenbiler. Lillestrøm har hatt hydrogenfyllestasjon siden 2012.

Les mer her.