Hopp til innhold

Asker: Kompetansesenter for marin forsøpling?

NoWaste! er en næringsklynge som jobber med sirkulær økonomi i praksis, og med en bærekraftig forvaltning av ressurser. Sammen med Asker kommune ser selskapet på muligheten for å etablere et regionalt kompetansesenter for marin forsøpling.

Roboten «PortBin» er på jobb mot marin forsøpling, her fanger den opp en flaske. Foto: No Waste!

Kommunen har Oslofjordens lengste kystlinje, i tillegg til kystlinje mot Drammensfjorden, og er et av de mest folkerike områdene i landet. Kystområdet brukes aktivt til rekreasjonsformål store deler av året, og faren for tilsig av søppel og forurensing til fjordene stor.

Innovasjon og næringsutvikling er en viktig del av et slikt senter. SpillTech, en av medlemsbedriftene i NoWaste!, har utviklet en rekke løsninger for å samle inn plast og søppel i havet, og i Oslo finner vi flere oppsamlere, blant annet i havna på Grønlia, og oppe i Akerselva.

Les mer om NoWaste!