Hopp til innhold

Moss: Klimapris og innbyggerinvolvering

Næringslivets klimapris 2019 gikk til ROCKWOOL for elektrifiseringen av sin steinullfabrikk i Moss. Fabrikken kutter CO2-utslippene med 80 prosent ved å erstatte koks med strøm, noe som vil redusere avfall til deponi med 95 prosent og samtidig legge til rette for å ta i bruk resirkulert steinull i ny produksjon.

Fabrikkpipene til ROCKWOOL

Prisen ble delt ut på Zerokonferansen av NHO, NTNU og ZERO.

I 2018 sto industrien for ca. 25 % av klimagassutslippene i Moss, og Rockwool er den største aktøren. Dette betyr at 80 % kutt i CO2-utslipp betyr en vesentlig nedgang av utslipp i mossesamfunnet. Teknologien som nå prøves ut i Norge vil inspirere til videre utvikling for å redusere karbonintensiteten i selskapets globale produksjonsvirksomhet.

Bred klimamedvirkning i Moss

Bildetekst: Elever på Øråsen har sagt si mening om Moss kommunes klimaarbeid. Foto: Moss kommune

900 små og store innbyggere har sagt sin mening når den nye utgaven av klimaplanen i Moss nå snart skal ferdigstilles. Medvirkning er et eget kapittel i planen, og det er virkelig tatt på alvor i høringsprosessen som nå er avsluttet. Folk i alle aldre både i og utenfor kommuneadministrasjonen har gitt innspill, og ikke overraskende er transport det de er aller mest engasjert i.

Det siste året har Moss kommune har skapt mange medvirkningsarenaer i arbeidet med rullering av klimaplan og kommuneplanens samfunnsdel. Blant annet har det vært åpne møter på Bylab, det er avholdt «Gjestebud» for alle ledere i Moss og Rygge kommuner, dessuten har barn og unge blitt aktivt trukket med. Kommunen har arrangert egne møter for innbyggere i alderen 11-25 år, og kommunens miljø- og klimarådgivere har vært på besøk i ulike klasser.

Før høringsfristen 17. mai hadde kommunen i tillegg til de ovennevnte gruppene også dialog med næringslivet, landbruket, Besteforeldrenes klimaaksjon samt arrangementet «Klima og kunst» på galleri F15. Ansatte i Moss og Rygge kommuner på alle kommunalområder har også fått sagt sin mening om hva som kan gjøres bedre med tanke på klimagassutslippsreduksjoner i Moss kommune fremover. Innspillene er delt inn i temaene transport, bygg, forbruk og avfall. Innspillene er oppsummert og lagt inn som et eget kapittel i klimaplanen.