Hopp til innhold

Innovative offentlige anskaffelser

Osloregionen samarbeider med Leverandørutviklingsprogrammet Hovedstadsregionen for at flere kommuner og fylkeskommuner skal ta i bruk innovative anskaffelser. Innovative anskaffelser handler om å utnytte mulighetene som ligger i anskaffelsesregelverket og virkemiddelapparatet til å kjøpe bedre produkter og tjenester. Formålet er bedre og mer effektive tjenester, næringsvekst og lavere utslipp.

Samarbeidet handler om kompetansebygging, grønn næringsutvikling og skalering av gode løsninger. Osloregionen var blant annet medarrangør av «omvendt dialogkonferanse» som ble arrangert i november 2018. Formålet med konferansen var å skape en annerledes møteplass der offentlige innkjøpere fikk mulighet til å møte fremtidens grønne løsninger, få ideer til hvordan man kan benytte de presenterte løsningene, og hva som er viktig når man skal tenke nytt. Fagområdene konferansen omhandlet var bygg; materialvalg og rehabilitering; matsvinn og – avfall; solenergi; gevinster miljøeffektivisering (kompetansepåfyll) og transport- og mobilitet.

I 2019 vil det bli gjennomført en rekke startprogram for kommuner og fylkeskommuner som ønsker å ta i bruk innovative anskaffelser som et strategisk og operativt virkemiddel. I tillegg vil det bli arrangert en felles konferanse i tilknytning til miljøhovedstadsåret i Osloregionen.